క్రింద ఉన్న ఎంపికల ద్వారా పంచాంగాన్ని మీ అభిరుచులకు తగినట్టు చేసుకోండి. ఆ తర్వాత క్రింద కనిపించే జావాస్క్రిప్ట్ కోడుని మీ వెబ్‌సైట్/బ్లాగులలో ఎక్కడ పంచాంగం కనబడాలో అక్కడ ఉంచండి
ప్రొఫైల్ :
ఫాంటు పరిమాణం :
వెనుక రంగు


అక్షరాల రంగు


<div id="hvPanchangam"></div>
<script type="text/javascript">
var curDateTime = new Date();
var offset = -(curDateTime.getTimezoneOffset()/60);
var headID = document.getElementsByTagName("head")[0];
var newScript = document.createElement('script');
newScript.type = 'text/javascript';
newScript.src = 'http://plugins.harivillu.org/panchangam/widget?preferences='+offset+'';
headID.appendChild(newScript);
</script>

తిథి: శుక్ల-తదియ (మంగళవారం)
(20) 21:37  నుండి (22) 00:13 వరకు
నక్షత్రం: మూల
(21) 00:48  నుండి (22) 03:51 వరకు
యోగం: ధృతి
(20) 22:30  నుండి (21) 23:25 వరకు
కరణం: గరిజ
(21) 10:53  నుండి (22) 00:13 వరకు
చంద్రుడు ధనూ రాశిలో ఉన్నాడు
మీ ఈమెయిల్ బ్లాగు/వెబ్‌సైట్ వివరాలు తెలియజేయండి. తాజాకరణలు జరిగినప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాము.
ఈమెయిల్: (తప్పనిసరి)
బ్లాగు/వెబ్‌సైటు: (మీ ఇష్టం)
కాపీ హక్కులు © 2009 హరివిల్లు